De Wijkraad Zuidoost

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk.
Ze doet dit o.a. door problemen onder de aandacht van de gemeente te brengen, en door initiatieven te nemen en te ondersteunen die de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad informatie over thema’s die in de wijk spelen.
Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt.
Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen en energiezuiniger te maken .

Heeft uw belangstelling om een bijdrage te leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad? Wilt u ons iets melden? Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
1 mei 2017

TEST

test...

Lees meer
Wijkraad
15 april 2017

Uitleen kunstwerk twee ezels

Woensdagavond 5 april is tijdens de wijkraadvergadering van wijkraad Zuidoost het kunstwerk twee ezels in het Matenpark van Tom Claassen aan de orde geweest. Het Drents museum heeft gevraagd of zij dit kunstwerk mogen lenen en gebruiken voor een overzichtstentoonstelling over het werk van deze ku...

Lees meer
Wijkraad
2 maart 2017

‘DeA zal medewerking aan windmolenpark niet afdwingen’

Volgens een bericht in de Stentor zou DeA (de initiatiefnemer voor een windmolenpark in Beekbergsebroek) , zelfs als de gemeente en de provincie dat ...

Lees meer
Wijkraad
27 februari 2017

Hornbach op plek van de Americahal

  Plan voor een Hornbachvestiging op de plek van de Americahal   Op dinsdag 7 maart 2017, van 18:00 tot 20:00 uur, organiseert de g...

Lees meer
Wijkraad
23 februari 2017

Actie van de Voedselbank

Op zaterdag 25 maart wordt er in Apeldoorn voor de vijfde maal een grote actie voor de Voedselbank Apeldoorn gehouden. Voor deze actie zoekt de Voedse...

Lees meer
Wijkraad
15 februari 2017

Hinder door werkzaamheden aan A1

Op zaterdag 25 februari begint aannemer Heijmans in de middenberm van de A50 met de bouw van de pijler voor een nieuw viaduct.  Om de steunpunte...

Lees meer