A1 / A50

 

Rijkswaterstaat is bezig om de A1 te verbreden. Hier vindt u informatie over dit project:
Globale schetsen verbreding A1 Oost

Het volgende artikel geeft informatie over de luchtkwaliteit rond snelwegen:
negen vragen over de luchtkwaliteit rond snelwegen

Zie ook: luchtkwaliteit-in-gevaar-door-130-kilometer-per-uur

Op zaterdag 25 februari begint aannemer Heijmans in de middenberm van de A50 met de bouw
van de pijler voor een nieuw viaduct.
Om de steunpunten voor het nieuwe viaduct te kunnen bouwen, worden van 25 tot 28 februari
en van 16 tot 18 maart 2017 palen de grond in geheid. Volgens Heijmans levert dit zowel geluid
als trillingsoverlast op voor omwonenden en bedrijven.
bron: de Stentor