Vergaderdata

 

Op 25 april 2017 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.