Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan

De Maten is een wijk die nu 40 jaar oud is.
Dit betekent dat veel woningen worden opgeknapt of uitgebreid en aangepast aan de huidige eisen en wensen. De eerste bewoners van de Maten worden bijvoorbeeld steeds ouder, wat ook vaak leidt tot de wens de woning aan te passen of andersoortige voorzieningen in de buurt te gebruiken. De trend om spaarzamer om te gaan met energie en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen (zoals zonneenergie) heeft ook zijn invloed op de verschijningsvorm van woningen.
Het Beeldkwaliteitsplan heeft tot doel de samenhang en de kwaliteit van de bebouwing en de leefomgeving te behouden en te versterken. De Maten heeft door zijn stedenbouwkundige opzet veel situaties waar achtertuinen grenzen aan openbaar gebied. Dit maakt de uitstraling van de wijk en buurten vanaf de wegen vaak laagwaardig en rommelig. Door de specifieke opzet is de overgang tussen de bebouwing, (achter)tuinen en de openbare ruimte kwetsbaar. In dit beeldkwaliteitsplan wordt dan ook extra aandacht besteed aan deze overgangen.

Zie: https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-bkp-de-maten