PMD-haken

PMD-haken
Het verkeerde gebruik van deze bij flats geplaatste haken geeft overlast en ergernis.
De gemeente wil d.m.v. communicatie de problemen rond de PMD-haken aanpakken.
Mocht dit niet tot verbetering leiden dan zullen op plaatsen waar de overlast blijft, deze haken verwijderd worden.
Zie de brief aan de gemeenteraad: Raadsbrief aanpak problematiek Klim-m (2)