Uitleen kunstwerk twee ezels

Woensdagavond 5 april is tijdens de wijkraadvergadering van wijkraad Zuidoost het kunstwerk twee ezels in het Matenpark van Tom Claassen aan de orde geweest.

Het Drents museum heeft gevraagd of zij dit kunstwerk mogen lenen en gebruiken voor een overzichtstentoonstelling over het werk van deze kunstenaar. Een deel van de expositie is binnen en een deel buiten.

Naast de expositie in het museum willen zij graag in de Gouverneurstuin van Assen (een park in het centrum van de stad grenzend aan het museum), werk van Tom laten zien. Het museum (en daarvoor het CBK Drenthe) maakt al meer dan 25 jaar elk jaar in dit park een expositie. Het gaat om de periode van 1 juli 2017 tot 4 september 2017. Het park wordt ’s nachts afgesloten.

De twee ezels zullen ten behoeve van deze expositie eind mei/begin juni worden verwijderd uit het Matenpark en zullen in de tweede helft van september 2017 weer worden teruggeplaatst.

 

Het blijkt niet mogelijk om hier een ander kunstwerk tijdelijk terug te plaatsen. Tijdens de wijkraadvergadering werd nog de mogelijkheid van tijdelijke plaatsing van een beeld met clowns geopperd, dit beeld blijkt echter hiervoor te kwetsbaar te zijn. Hoewel de wijkraad het jammer vindt dat geen vervangend kunstwerk kan worden geplaatst, heeft ingestemd met de tijdelijke uitleen aan het Drents museum.