Windmolens

Gemeenteraad onderzoekt windenergie

De gemeenteraad heeft in november een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen naar windmolens. Aanleiding hiervoor was het plan om in de Beekbergsebroek – op korte afstand van de Maten – drie windmolens te plaatsen. Dit plan heeft bij veel bewoners vragen opgeroepen. Waarom deze locatie? Welke impact hebben windmolens op omwonenden?

Gebleken is dat er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens. De raad wil dan ook zowel de technische als de maatschappelijke aspecten verder onderzoeken. Het onderzoek heeft niet alleen betrekking op Beekbergsebroek, maar op alle locaties binnen de gemeente waarop in principe windmolens geplaatst zouden kunnen worden.

Een afvaardiging van de Wijkraad Zuidoost heeft inmiddels een gesprek gehad met de werkgroep van de gemeenteraad. Hierin heeft ze de zorgen van de bewoners nogmaals overgebracht en erop aangedrongen nadrukkelijk ook de gezondheidsaspecten goed te onderzoeken.

De werkgroep heeft toegezegd ook dit aspect te onderzoeken en hierover verslag uit te brengen. Volgens de planning moet de werkgroep eind april klaar zijn met haar werk.
De onderzoeksopdracht die de werkgroep heeft geformuleerd vindt u op: onderzoeksvraag_windenergie
De Wijkraad heeft hierover het volgende kritische geluid laten horen: Reactie_van_de_wijkraad_op_opdracht_aan_onderzoeksbureau_Wing

Volgens een bericht in de Stentor zou DeA (de initiatiefnemer voor een windmolenpark in Beekbergsebroek) , zelfs als de gemeente en de provincie dat niet willen, de overheid kunnen dwingen de benodigde vergunningen af te geven.
Zie ook het volgende bericht: DeA zal medewerking niet afdwingen

De wijkraad blijft de verdere ontwikkelingen volgen.

Nadere informatie over windmolens vind je op de volgende links:

Concept-visie Beekbergsebroek:
https://www.apeldoorn.nl/beekbergsebroek

Informatie over de impact van windmolens op de gezondheid, met name geluid: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_van_windturbines_incl%20bijlage.pdf

Het rapport van deA over het plan om een windmolenpark in de Beekbergsebroek te realiseren:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-Pondera-geluid-en-slagschaduw.pdf.pagespeed.ce.EHdqpdp_7Q.pdf

“Ed Nijpels, pleitbezorger van groene energie, en de Sociaal-Economische Raad onderschatten waardedaling huizen en slaapproblemen nabij windmolens; ze hebben de feiten over windmolenparken niet op orde.”.
Lees het hele artikel via deze link:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/03/bij-de-familie-luiken-kolkt-de-wind-om-het-huis-heen-5128335-a1530082